Plan- og Miljøudvalget

Oversigt over medlemmer og opgaver

Medlemmer

Jesper Hagen Behrensdorff (C) - Formand
Jannich Petersen (V) - Næstformand
Knud Antonsen (V)
Brian Lyck Jørgensen (O)
Pia Foght (A)
Susan Kjeldgaard (Å)
Morten Ulrik Jørgensen (G)

Udvalgsformanden træffes efter forudgående aftale torsdage kl 14-16

Arbejdsområder

  • Kommuneplan, dens relation til regionplan
  • Myndighed inden for plan/natur/miljø
  • Lokalplanlægning, konkret planlægning, by og åbent land
  • Byudvikling, byfornyelse, byplanlægning
  • Byggesagsbehandling
  • Redningsberedskab

 

Dagsordner og referater