Risikoudvalget

Oversigt over medlemmer og opgaver

Risikoudvalget er et §17, stk. 4 udvalg. Et §17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til være rådgivende eller forberedende udvalg.

Formålet med at nedsætte Risikoudvalg er at nedbringe kriminalitet og øge tryghed for borgerne i Gribskov Kommune.

Opgaven for udvalget er:

  • Løbende, tæt politisk opfølgning på de igangværende kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende indsatser
  • Udveksling af oplysninger og synspunkter mellem den kommunale organisation og repræsentanter for borgere, foreninger, institutioner og virksomheder med henblik på udvikling af viden om behov og muligheder for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed
  • Udvikling af en helhedsorienteret handleplan for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for borgerne i Gribskov Kommune

Funktionsperiode

Udvalget fungerer i den aktuelle byrådsperiode fra og med den 20. juni til ultimo 2017.

Sammensætning

  • Kim Valentin (V) - formand
  • Knud Antonsen (V)
  • Trine Mette Egetved-Sørensen (C)
  • Ulla Dræbye (A)
  • Sisse Krøll Willemoes (G)

Som observatører deltager

  • Susan Kjeldgaard (Å)
  • Michael Hemming Nielsen (Ø)

Dagsordner og referater