Særligt Børn- og Ungeudvalg

Oversigt over medlemmer og opgaver

Særligt Børn- og ungeudvalg træffer afgørelse efter Servicelovens § 58 mv om anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet uden samtykke.

Medlemmer

Anders Gerner Frost - G, Formand
Pia Foght - A, Næstformand
Mikael Friis Rasmussen - dommer
Ebbe Ro Madsen - pæd.psyk. sagkyndig
Jill Byrnit - pæd.psyk. sagkyndig

Arbejdsområder

  • Lovpligtigt udvalg, der udøver tvangsforanstaltninger i børnesager.