Teknisk udvalg

Oversigt over medlemmer og opgaver

Medlemmer

Brian Lyck Jørgensen (O) - Formand
Knud Antonsen (V) - Næstformand
Jørgen Emil Simonsen (V)
Bo Jul Nielsen (A)
Michael Hemming Nielsen (Ø)

Udvalgsformanden træffes efter forudgående aftale torsdage kl. 15-17

Arbejdsområder

  • Veje, infrastruktur
  • Forsyningsvirksomhed (incl renseanlæg o.lign)
  • Drift af grønne områder, naturpleje
  • Kollektiv trafik, relationer over for trafikselskabet
  • Persontransport, udfører for hele kommunen
  • Trafikpolitik, trafiksikkerhed

 

Dagsordner og referater