Udvikling, By og Land

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Pernille Søndergaard - G - Formand
 • Bo Jul Nielsen - A - Næstformand
 • Allan Nielsen - A
 • Morten Ulrik Jørgensen - G
 • Bent Hansen - V
 • Jannich Petersen - V
 • Jesper Behrensdorff - C

Arbejdsområder

 • Kommuneplan og lokalplaner
 • Byudvikling, byfornyelse og byplanlægning
 • Infrastruktur, veje, vejbelysning og trafiksikkerhed
 • Kollektiv trafik, herunder relationer til trafikselskaber
 • Byggesager
 • Grønne områder
 • Optimering af anvendelsen af kommunens ejendomme

 Se mere om udvalget opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater