Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og kan desuden af egen drift meddele sig til kommunen om ældres forhold. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle sager, der berører ældre før sagen behandles endeligt i byrådet.

Ifølge loven skal der i alle kommuner oprettes et kommunalt ældreråd. Alle borgere, der er fyldt 60 år, og som har fast bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare til ældrerådet. Valgperioden er på 4 år.

Rådet holder møde mindst én gang om måneden. 

  • Ældrerådet består af 7 medlemmer, der vælges ved direkte valg af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen
  • Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer
  • Ældrerådet behandler ikke sager om eller for enkelt personer
  • Ældrerådet har tavshedspligt om kommunens interne sager

Det er ulønnet at være medlem af Ældrerådet, men der udbetales mødediæt ved deltagelse i ældrerådets møder, samt ved deltagelse i kurser og seminarer. Derudover udbetales der kørselsgodtgørelse.

Dagsordner og referater

Medlemmer af Ældrerådet i Gribskov Kommune 2014-2017

Torben Møgelhøj - formand
Jens C.H. Lauritzen - næstformand
Annelise Torne Zinck - sekretær
Birthe Bille Hansen - kasserer 
Claus Sætter-Lassen
Leif Dræbye
Else Hjortkilde

Regionsældrerådet
Torben Møgelhøj og Else Hjortkilde repræsenterer Ældrerådets medlemmer i Regionsældrerådet og Danske Ældreråds nordsjællandske gruppe.

 

Valgt til Ældrerådet i Gribskov Kommune 2018-2021

Nanna Westergård-Nielsen
Leif Dræbye
Torben Møgelhøj
Claus Sætter-Lassen
Kirsten Boldsen Ambus
Annelise Torne Zinck
Karenmargrete Dencker

Se flere detaljer om valgresultatet her: Valgresultat Ældrerådsvalg 2017

Links til undersider