Ældrerådet

Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og kan desuden af egen drift meddele sig til kommunen om ældres forhold. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle sager, der berører ældre før sagen behandles endeligt i byrådet.

Ifølge loven skal der i alle kommuner oprettes et kommunalt ældreråd. Alle borgere, der er fyldt 60 år, og som har fast bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare til ældrerådet. Valgperioden er på 4 år.

Rådet har 7 medlemmer og holder møde mindst én gang om måneden. 

Dagsordner og referater

Medlemmer af Ældrerådet i Gribskov Kommune 2014-2017

Torben Møgelhøj - formand
Jens C.H. Lauritzen - næstformand
Annelise Torne Zinck - sekretær
Birthe Bille Hansen - kasserer 
Claus Sætter-Lassen
Leif Dræbye
Else Hjortkilde

Regionsældrerådet
Torben Møgelhøj og Else Hjortkilde repræsenterer Ældrerådets medlemmer i Regionsældrerådet og Danske Ældreråds nordsjællandske gruppe.