Ældrerådsvalg

Tirsdag d. 21. november er der Ældrerådsvalg. Alle borgere der på valgdagen er fyldt 60 år og som har fast bopæl i kommunen, kan stemme og stille op til ældrerådet.

  • Valget afholdes som fremmødevalg samtidigt med kommunalvalget d. 21. november 2017.
  • Du kan stemme og stille op til ældrerådet, hvis du har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år på valgdagen.
  • Valget er gældende i 4 år fra d. 1. januar 2018 til d. 31. december 2021.

Læs mere om ældrerådet i Gribskov

Vil du stille op til ældrerådsvalget?

Opstilling sker ved at du anmelder dit kandidatur til valgsekretariatet pr. e-mail eller pr. brev. Der skal ikke anvendes en særlig blanket.

Sidste frist for kandidatopstilling er fredag d. 6. oktober 2017 kl. 12.00

Du skal ved kandidat-opstilling angive dit personnummer, fulde navn og bopæl. Du bedes også sende en præsentationstekst samt et portrætfoto, som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Præsentationsteksten må højst fylde 1.000 anslag, og den skal være partipolitisk neutral.

Kontakt til Ældreråds-valgsekretariatet

Postadresse: Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

E-mail: socialogsundhed@gribskov.dk

Telefon: Bodil Lolle, 7249 6122

Hvad er et ældreråd?

Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd.

Ældrerådet har til opgave løbende at holde kontakt til ældre borgere i kommunen, så deres problemer, behov og ønsker bliver kendt af politikerne og forvaltningen.

Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem der har behov for hjælp og for dem, der kan klare sig selv.

Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet om f.eks. byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter mv.

Ældrerådet kan ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Ældrerådet vælges for en periode på 4 år.

Ældrerådets opgaver
  • medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik
  • rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag
  • deltager i høringer og dialogmøder
  • kommer med ideer til politikere og forvaltning
  • formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen
Vil du være valgtilforordnet?

På valgdagen d. 21. november 2017 har vi brug for valgtilforordnede til at hjælpe med selve afviklingen af valget på de enkelte valgsteder. Vi har også brug for friske stemmeoptællere, der kan hjælpe med stemmeoptællingen, når valgstederne lukker kl. 20.

En valgtilforordnet skal være personligt myndig og habil samt kunne tale forståeligt dansk. Det er ikke et krav, at du har bopæl i Gribskov Kommune.

Arbejdet som valgtilforordnet er ulønnet, men du godtgøres med en mødediæt, ligesom kommunen sørger for forplejning i løbet af dagen.

Hvis du gerne vil være valgtilforordnet, skal du kontakte valgsekretariatet og oplyse navn, adresse, personnummer og uddannelse/dagsbeskæftigelse.

Få mere at vide på ældremessen 2017

Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du møde op på årets Ældremesse d. 2. oktober i Gillelejehallen.

Her har Ældrerådet en stand, hvor du kan få mere information om Ældrerådets arbejde og ældrerådsvalget.