Ældrerådsvalg

Tirsdag d. 21. november er der Ældrerådsvalg. Alle borgere der på valgdagen er fyldt 60 år og som har fast bopæl i kommunen, kan stemme.

 • Valget afholdes som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget d. 21. november 2017.
 • Du kan stemme til Ældrerådet, hvis du har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år på valgdagen.
 • Valget er gældende i 4 år fra d. 1. januar 2018 til d. 31. december 2021.
 • Du kan også brevstemme helt frem til d. 17. november 2017 kl. 16. Det kan ske i Borgerservice på rådhuset samt på bibliotekerne i Helsinge, Græsted og Gilleleje i den betjente åbningstid.

Læs mere om ældrerådet i Gribskov

Kandidater til Ældrerådet

Nanna Westergård-Nielsen

Bjarne Mørz

Leif Dræbye

Karenmargrete Dencker

Kaj Thybo

Bente Pedersen

Kirsten Lillemor Madsen

Jens C.H. Lauritzen

Claus Sætter-Lassen

Elise Dahl

Torben Møgelhøj

Else Hjortkilde

Annelise Torne Zinck 

Kirsten Boldsen Ambus

Kom og mød kandidaterne

Der er valgmøder, hvor du kan træffe og debattere med kandidaterne til Ældrerådsvalget på følgende tidspunkter:

 • Mandag d. 6. november kl. 17 i kantinen på Gribskolen i Græsted
  Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted
 • Onsdag d. 8. november kl. 17 i byrådssalen på rådhuset i Helsinge
  Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
 • Tirsdag d. 14. november kl. 17 i gl. byrådssal i Gillelejehuset
  Birkevang 214, 3250 Gilleleje

Bare mød op, tilmelding er ikke nødvendig.

 

Kontakt til Ældreråds-valgsekretariatet

Postadresse: Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

E-mail: socialogsundhed@gribskov.dk

Telefon: Bodil Lolle, 7249 6122

Hvad er et ældreråd?

Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd.

Ældrerådet har til opgave løbende at holde kontakt til ældre borgere i kommunen, så deres problemer, behov og ønsker bliver kendt af politikerne og forvaltningen.

Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem der har behov for hjælp og for dem, der kan klare sig selv.

Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet om f.eks. byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter mv.

Ældrerådet kan ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Ældrerådet vælges for en periode på 4 år.

Ældrerådets opgaver
 • medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik
 • rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag
 • deltager i høringer og dialogmøder
 • kommer med ideer til politikere og forvaltning
 • formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen
Vil du være valgtilforordnet?

Ældrerådsvalget er sit helt eget valg, men foregår samme dag og på de samme valgsteder som kommunalvalget. På valgdagen d. 21. november 2017 har vi derfor brug for valgtilforordnede til at hjælpe med selve afviklingen af ældrerådsvalget på de enkelte valgsteder.

Opgaver for de valgtilforordnede

Som valgtilforordnet er du med på valgstedet hele, og du får mulighed for at komme helt tæt på demokratiet. Opgaverne består i at registrere vælgerne, udlevere stemmesedler, sikre at stemmerne kommer i valgurnerne og optælling af stemmerne, når valget er slut. Selve optællingen af stemmer foregår på rådhuset i Helsinge

Forplejning og diæt

Som valgtilforordnet vil du få god morgenmad, frokost og aftensmad. Ved stemmeoptællingen vil der være en sodavand og en sandwich til at styrke sig på. Gribskov Kommune giver desuden en diæt på 830 kroner.

Hvem kan være valgtilforordnet?

En valgtilforordnet skal være personligt myndig (18 år) og habil samt kunne tale forståeligt dansk. Det er ikke et krav, at du har bopæl i Gribskov Kommune.

Tid og sted

De valgtilforordnede møder på valgstedet senest kl. 7:30 på valgdagen den 21. november 2017. Afstemningen starter kl. 8 og slutter kl. 20, når der ikke er flere vælgere. Valgtilforordnede, der kan være på valgstedet hele dagen, foretrækkes.

Når valghandlingen er slut, skal stemmerne tælles op. Selve optællingen af stemmerne foregår på rådhuset i Helsinge, og det vil være bedst, hvis du som valgtilforordnet også kan deltage her. Det forudsætter dog, at du selv kan transportere dig til rådhuset.

Selvom du ikke kan deltage i stemmeoptællingen om aftenen, vil vi stadig gerne have din hjælp på valgstedet om dagen.

 Tilmelding

Hvis du ønsker at give demokratiet en hånd og vil være valgtilforordnet skal du kontakte valgsekretariatet. Det gør du nemmest ved at sende en mail til socialogsundhed@gribskov.dk, mrk. "Valgtilforordnet".

 I mailen skal du oplyse dit fulde navn og dit cpr-nummer. Du skal også oplyse din mailadresse og et telefonnummer, som vi kan træffe dig på.

Hvis du vil hjælpe til som valgtilforordnet, bedes du ved tilmeldingen oplyse, om der er noget, der forhindrer dig i at være til stede på valgstedet hele dagen. Du skal også skrive, om du kan deltage i stemmeoptællingen om aftenen på rådhuset.

Du må gerne ønske et eller flere valgsteder, men vi kan ikke love dig, at dit ønske bliver opfyldt, da der skal bruges valgtilforordnede på alle de 12 valgsteder.

Valgsteder

 • Annisse Forsamlingshus
 • Blistrup Skole
 • Esbønderup, Tingbakkehallen
 • Gillelejehallen
 • Græsted, Gribskovhallen
 • Helsinge Hallerne
 • Mårum Forsamlingshus
 • Ramløse Hallen
 • Søborg Forsamlingshus
 • Tibirke Idrætshus
 • Valby Forsamlingshus
 • Vejby Forsamlingshus

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte valgsekretær Bodil Lolle på tlf. 7249 6122 eller e-mail bloll@gribskov.dk