Gribskov Erhvervsråd

I Gribskov Kommune der skal være et sundt, dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktivitet og arbejdspladser lokalt. Virksomheder skal være godt klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer, bidrage til en bæredygtig udvikling og danne rammen for et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

Virksomheder skal være godt klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer, bidrage til en bæredygtig udvikling og danne rammen for et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

Gribskov Erhvervsråd har til hovedformål at:

 • Danne ramme for dialog mellem erhvervsliv, politikere og andre centrale aktører.
 • Fremme samarbejder mellem erhvervsforeninger og/eller virksomheder og andre centrale aktører.
 • Fremme samarbejder mellem erhvervslivet og kommunen der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesmæssige indsatser.
 • At erhverv i en bred forstand bliver sat på dagsordnen i Gribskov Kommune.

Erhvervsrådet består af:

 • Michael Bruun (V) (formand)

 • Lone Møller (A)

 • Nick Madsen (V)

 • Hans Jørgen Albertsen (formand for Erhverv Gribskov og rep. for landbrugserhverv)

 • Stanna Øland (rep. for turisterhverv)

 • Christian Gordon Jessen (rep. for erhverv)

 • Sidsel Zachariasen (rep. for detailhandel)

 • rep. fra den kommunale administrationen