Gribskov Erhvervsråd

I Gribskov Kommune der skal være et sundt, dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktivitet og arbejdspladser lokalt. Virksomheder skal være godt klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer, bidrage til en bæredygtig udvikling og danne rammen for et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

Virksomheder skal være godt klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer, bidrage til en bæredygtig udvikling og danne rammen for et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

Gribskov Erhvervsråd har til hovedformål at:

 • Danne ramme for dialog mellem erhvervsliv, politikere og andre centrale aktører.
 • Fremme samarbejder mellem erhvervsforeninger og/eller virksomheder og andre centrale aktører.
 • Fremme samarbejder mellem erhvervslivet og kommunen der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesmæssige indsatser.
 • At erhverv i en bred forstand bliver sat på dagsordnen i Gribskov Kommune.

Fleksibel struktur med tre mødefora

I udgangspunktet er strukturen mere fleksibel end en traditionel forening eller erhvervsdrivende fond og lign. Det skal være medvirkende til, at organiseringen forbliver dynamisk og minimal administrationstung. 
Samtidigt bygger den fremtidige struktur på det grundlag og den tillid som i fællesskab er opbygget gennem de sidste år. 
Dertil kommer, at det f.eks. vil være lettere at optage nye medlemmer / interessenter omend optagelse altid vil bero på en konkret vurdering.

I Erhvervsrådet placeres ansvar fra Erhvervs- og Turismeudvalget og fra Erhverv Gribskov samt et vist råderum til at træffe beslutninger.

Erhvervsrådet har tre mødefora:

Erhvervsråd mødes månedligt og består af:

 • Michael Bruun (V) (formand) (formand for Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU))

 • Lone Møller (A) (formand for Arbejdsmarkedsudvalget)

 • Nick Madsen (V) (formand for Vækstudvalg)

 • Hans Jørgen Albertsen (formand for Erhverv Gribskov og rep. for landbrugserhverv)

 • Stanna Øland (rep. for turisterhverv)

 • Christian Gordon Jessen (rep. for erhverv)

 • Sidsel Zachariasen (rep. for detailhandel)

 • rep. fra den kommunale administrationen

Erhvervs- og Turismeudvalget og Erhverv Gribskov mødes 3-4 gange årligt og består af:

 • formænd for erhvervsforeningerne i Erhverv Gribskov

 • Erhvervs- og Turismeudvalget

 • Repræsentanter fra den kommunale administrationen

Gribskov Erhvervsråds Dialogforum hvor Gribskovs virksomheder og andre med særlig interesse for erhvervslivet i kommunen mødes ca. 2 gange om året.

Erhvervsrådet refererer til formændene for Erhvervs- og Turismeudvalget og Erhverv Gribskov, hvorfra medlemmerne er udpegede. 
Formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget vil altid kunne begære, at en given sag kan sendes til Erhvervs- og Turismeudvalget for videre behandling.

Facilitering af ovenfor nævnte fora sker i et samarbejde mellem Erhverv Gribskov og den kommunale administration.

Økonomi

Formålet er ikke at opbygge hverken formue eller fysiske besiddelser, men alene til finansiering af aktiviteter og udvikling. Alle deltagere forventes at stille ressourcer til rådighed for Gribskov Erhvervsråd.

Links til undersider