Grundvandsrådet

Til at bistå sig ved udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal byrådet oprette et grundvandsråd

Grundvandsrådet skal forelægges kommunens indsatsplaner for sikring af tilfredsstillende vandkvalitet for de enkelte vandværker før de sendes i høring.

Grundvandsrådet udgøres af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelt andre relevante parter i kommunen. 

Grundvandsrådet i Gribskov Kommune:

  • Teknisk Udvalg: Brian Lyck Jørgensen (formand) og Knud Antonsen
  • Vandværkerne i kommunen: Bernt Frydenberg og Jørgen Petersen
  • Landboforeningen: Carl F. Brun
  • Dansk Industri: John Jørgensen
  • Danmarks Naturfredningsforeningen: Jens Andersen