Handicaprådet

Siden 1. april 2006 har det været lovpligtigt for kommunerne at oprette handicapråd.

De lokale handicapråd i kommunerne er rådgivende og rådgiver bredt om handicappolitiske spørgsmål. Handicaprådet skal desuden høres om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet i Gribskov Kommune består af fire repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer og fire repræsentanter udpeget af Byrådet, heraf to politikere og to embedsmænd.

Handicaprådet arbejder efter et sæt vedtægter og en forretningsorden

Dagsordner og referater

Handicapprisen

Årsberetning 2017

Medlemmer 2014-2017

Konstituerende møde 22.01.2014, Byrådets møde 02.02.15 og 22.06.15

Formand
Bente Ullits Eckmann. T
lf: 4178 4148 Mail: bente.ullits@gmail.com 

Næstformand
Annelise Hansen. Tlf: 4019 9861 Mail: annelise-hansen@live.dk

Medlemmer
Inger Hansen Tlf: - Mail: Inger.hansen@youmail.dk 
Kim G. Nielsen Tlf: 2811 4692 Mail: kim.nygade113@gmail.com 
Jonna Præst Tlf: - Mail: jhpra@gribskov.dk
Pia Foght Tlf:  - Mail: pfogh@gribskov.dk
Agnete Odgaard Sørensen Tlf: 7249 6751 Mail: aosoe@gribskov.dk
Helle Mariager Tlf: 7249 6162 Mail: hmari@gribskov.dk

Sekretariat
Dorota Bindseil Tlf:7249 6256 Mail: gribskov@gribskov.dk
Post og mail tilføjes att: Handicaprådet.