Idrætsrådet

Idrætsrådet udgøres af 9 personer, som er valgt fra Idrætsforeningerne i kommunen, samt 1 repræsentant, der er udpeget fra de selvejende haller. Idrætsrådets virkeperiode følger byrådets valgperioder.

Idrætsrådet arbejder efter en styrelsesvedtægt, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune, en forretningsorden samt en oversigt over de områder, hvor Folkeoplysningsloven fastlægger beslutningskompetence og udtaleret.

Idrætsområdets arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Lokaletilskud
  • Budgetønsker
  • Vedligehold af faciliteter
  • Procedure og retningslinjer for fordeling og anvisning af lokaler
  • Samarbejde med de selvejende haller
  • Grønne arealer i kommunen
  • Idrætspolitik og Elitestrategi
  • Kortlægning af idrætten i Gribskov Kommune
  • Fokus på sundhed
  • Puljer

Mødedatoer & ansøgningsfrister 2018:  

Mødedatoer Ansøgningsfrister
Onsdag 27. februar Torsdag 07. februar
Tirsdag 11. juni Mandag 27. maj
Mandag 02. september  Torsdag 15. august
Torsdag 03. oktober Tirsdag 17. september
Onsdag 04. december Tirsdag 19. november

 

Dagsordner og referater

Medlemmer 2018-2021

Formand
Mai Smedegaard
email: mai.smeden@hotmail.com
tlf. 2022 0713
Ramløse Gymnastik


Medlemmer
Marianne Christensen
Helsinge Rideklub

Erling Marcussen
BUSHI

Bente Knudsen
Helsinge Svømmeklub

Jeanette Jensen
GymHelsinge

Lene Sølyst Hjerl
Græsted og Omegns Rideklub

Maja Freiberg Sørensen
Esrum Skytteforening

Ole Thomsen
Aktive Gilleleje Seniorer

Inger Hansen (udpeget handicapidræt)
Handicapidræt

Bjarne Frølund (udpeget selvejd. haller)
Selvejende haller