Idrætsrådet

Idrætsrådet udgøres af 9 personer, som er valgt fra Idrætsforeningerne i kommunen, samt 1 repræsentant, der er udpeget fra de selvejende haller. Idrætsrådets virkeperiode følger byrådets valgperioder.

Idrætsrådet arbejder efter en styrelsesvedtægt, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune, en forretningsorden samt en oversigt over de områder, hvor Folkeoplysningsloven fastlægger beslutningskompetence og udtaleret.

Idrætsområdets arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Lokaletilskud
  • Budgetønsker
  • Vedligehold af faciliteter
  • Procedure og retningslinjer for fordeling og anvisning af lokaler
  • Samarbejde med de selvejende haller
  • Grønne arealer i kommunen
  • Idrætspolitik og Elitestrategi
  • Kortlægning af idrætten i Gribskov Kommune
  • Fokus på sundhed
  • Puljer

Mødedatoer Idrætsrådet 2017:
Onsdag den 25. januar
Tirsdag den 20. marts
Onsdag den 07. juni
Mandag den 18. september
Torsdag den 07. december

Ansøgningsfrister 2017:
Tirsdag den 10. januar 
Mandag den 06. marts 
Mandag den 22. maj 
Torsdag den 31. august 
Onsdag den 22. november

Fællesmøde Kulturrådet & Idrætsrådet 2017:
Torsdag den 20. april
Torsdag den 16. november

Dagsordner og referater

Medlemmer 2014-2017

Formand
Mai Smedegaard - email: mai.smeden@hotmail.com - tlf. 20 22 07 13

Næstformand
Marianne Christensen - email: marianne-c@sol.dk - tlf. 50 90 50 33

Medlemmer
Allan Toft Jensen - email: alje@dbusjaelland.dk - tlf. 61 20 96 46
Thomas Møllenberg - email: thmoe@gribskov.dk - tlf. 72 49 62 87
Flemming C. Larsen - email: fcala@gribskov.dk - tlf. 72 49 73 00
Bente Knudsen - email: bente.knudsen@outlook.com - tlf. 21 79 19 62
Niels Jørgen Larsen - email: njl1958@gmail.com - tlf. 40 14 73 98
Erling Marcussen - email: mrqsn@mail.dk - tlf. 22 38 58 18
Bjarne Frølund - email: bjarne.froelund@mail.dk - tlf. 29 27 63 75
Inger Hansen - email: rosenvang15@outlook.dk - tlf. 48 30 04 89