Idrætsrådet

Idrætsrådet udgøres af 9 personer, som er valgt fra Idrætsforeningerne i kommunen, samt 1 repræsentant, der er udpeget fra de selvejende haller. Idrætsrådets virkeperiode følger byrådets valgperioder.

Idrætsrådet arbejder efter en styrelsesvedtægt, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune, en forretningsorden samt en oversigt over de områder, hvor Folkeoplysningsloven fastlægger beslutningskompetence og udtaleret.

Idrætsområdets arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Lokaletilskud
  • Budgetønsker
  • Vedligehold af faciliteter
  • Procedure og retningslinjer for fordeling og anvisning af lokaler
  • Samarbejde med de selvejende haller
  • Grønne arealer i kommunen
  • Idrætspolitik og Elitestrategi
  • Kortlægning af idrætten i Gribskov Kommune
  • Fokus på sundhed
  • Puljer

Mødedatoer & ansøgningsfrister 2018:   

Mødedatoer Ansøgningsfrister
08. maj 18. april
13. juni 23. maj
01. oktober  12. september
04. december 12. november

 

Dagsordner og referater

Medlemmer 2018-2021

Formand
Mai Smedegaard
email: mai.smeden@hotmail.com
tlf. 2022 0713
Ramløse Gymnastik


Medlemmer
Marianne Christensen
Helsinge Rideklub

Erling Marcussen
BUSHI

Thomas Møllenberg
Gilleleje Bokseklub

Bente Knudsen
Helsinge Svømmeklub

Susan Kjeldgaard
Søborg SG&I

Jeanette Jensen
GymHelsinge

Lene Sølyst Hjerl
Græsted og Omegns Rideklub

Inger Hansen (udpeget handicapidræt)
Handicapidræt

Bjarne Frølund (udpeget selvejd. haller)
Selvejende haller