Kulturrådet

Kulturrådet er et brugerråd, der repræsenterer kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger, aftenskoler og voksenundervisning.

Kulturrådets medlemmer vælges hvert 4. år ved valg. Alle godkendte kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger og aftenskoler kan deltage i valget. Rådet refererer til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturrådet

  • behandler ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter,
  • fordeler og godkender aktivitetstilskud (medlemstilskud), tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud og tilskud fra børne- og ungepuljen
  • indstiller kandidat til Kulturprisen til Kultur- og Idrætsudvalget
  • samarbejder med og er sparringspartner for kommunen


Mødedatoer for Kulturrådet 2017:

Mandag den 23. januar
Mandag den 13. marts
Mandag den 12. juni
Mandag den 11. september
Mandag den 04. december

Ansøgningsfrister 2017: 
Torsdag den 05. januar 
Torsdag den 23. februar
Mandag den 29. maj 
Mandag den 28. august 
Torsdag den 16.november

Fællesmøde Kulturrådet & Idrætsrådet 2017
Torsdag den 20. april
Torsdag den 16. november

Dagsordner og referater

Kulturrådets medlemmer 2014-2017

Formand (valgt for voksenundervisning/aftenskoler)
Ole M. Jørgensen (LOF)

Næstformand
Christian Friis, Vejby Tibirke Selskabet

Medlemmer
Valgt for voksenundervisning/aftenskoler
Flemming Christensen, Holbo Herreds Væverforening
Anne Bjørner, Musik og Kor i Tisvilde

Valgt for kulturelle foreninger
Christian Friis, Vejby Tibirke Selskabet
Gudmund Nielsen, Gribskov Folkeuniversitet
Birgit Sørensen, Gilleleje og Omegns Museumsforening
Annelise Thomassen, Foreningen Café Classic

Valgt for børne ungeområdet
Niels Henriksen, Nordsjællands Naturskole
Tonny Nalepa Jensen, DDS Holbo

Udpeget af Kulturelle Institutioner
Lars Thomsen, Museum Nordsjælland

Udpeget af Biblioteksklubberne
Bodil Jørgensen