Kunstrådet

Kunstrådet arbejder for udbredelsen af interessen for kunst og står for Gribskov Kommunes samlinger.

Kunstrådet er sammensat af politiske repræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Rådet refererer til Kultur- og Idrætsudvalget.

  • Kunstrådets formål er at arbejde for udsmykning af kommunens institutioner og offentlige rum.
  • Kunstrådet skal arbejde for udbredelsen af interessen for kunst.
  • Kunstrådet sørger for at skaffe kommunale som regionale midler og fondsmidler til brug ved større udsmykningsopgaver.
  • Kunstrådet kan støtte eller tage initiativ til kunstarrangementer for kommunens borgere

Rådet holder 4-6 årlige møder.

Dagsordner og referater

Kunstrådets medlemmer 2014-2017

Formand 
Hans Jørgen Albertsen

Næstformand 
Svend Frandsen

Medlemmer udpeget af og blandt byrådsmedlemmer: 
Birgit Roswall 
Ulla Dræbye
Hans Jørgen Albertsen 
Svend Frandsen
Christine Scherfig 

Personalerepræsentanter
Hanne Scharff Andreasen
Helle Nanny Brendstrup
Kirsten Sommer 
Ruth Høgh

Kunstnerisk konsulent
Aage Schmidt