Bemærk at bilag til dagsordenpunkterne ligger sidst i pdf'erne.

Vi beklager, at listen med dagsordener og referater midlertidigt er uoverskuelig. Vi har indført nyt it-system, og vi får i den kommende tid et nyt modul, hvor dagsordener og referater kan præsenteres brugervenligt. 

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Protokoller for møder før 2018

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen

Byrådsmøder

Byrådets møder er offentlige, men enkelte sager kan besluttes behandlet for lukkede døre.
Dagsordenen er tilgængelig i papirudgave for borgerne i Byrådssalen.

Læs mere om spørgetid

Byrådsmødet afholdes på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge. 

Optagelse af billede og lyd under Byrådets møde kan tillades efter konkret og forudgående aftale med borgmesteren.