Social- og Sundhedsudvalget

Fredag den 13-10-2017 kl. 08:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
81 Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden

Medlemmer:
Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Knud Antonsen
Pia Foght
Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:
Godkendelse af dagsorden, formanden bad om godkendelse af dagorden, selvom denne var udsendt efter tidsfristen. Godkendt
Efterretningssager

81. Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden
00.22G00 - 2016/14029

Sagsfremstilling

82 - Kontraktopfølgning
83 - Kontraktopfølgning


Lovgrundlag
LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 8 stk. 7

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget
  1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
1. Taget til efterretning.

Sager behandlet på lukket møde:
82. Kontraktopfølgning.
Social-og Sundhedsudvalget afgav anbefaling til Økonomiudvalget.
83. Kontraktopfølgning.
Social-og Sundhedsudvalget tog sagen om krontraktopfølning til efterretning.


Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
08:34 AM

Tilbage

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Byrådsmøder

Byrådets møder er offentlige, men enkelte sager kan besluttes behandlet for lukkede døre.
Dagsordenen er tilgængelig i papirudgave for borgerne i Byrådssalen.

Den sidste spørgetid i denne byrådsperiode blev afhold 4. september 2017. Læs mere om spørgetid

Byrådsmødet afholdes på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge. 

Optagelse af billede og lyd under Byrådets møde kan tillades efter konkret og forudgående aftale med borgmesteren.