Børneudvalget

Fredag den 30-06-2017 kl. 07:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
40 Oversigt over sager behandlet på lukket møde

Personsager
41 Ansættelse af skoleleder til Ramløse Skole
Medlemmer:
Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Steen Pedersen
Michael Hemming Nielsen Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Sisse Krøll Willemoes
Michael Hemming Nielsen
Jonna Hildur Præst


Meddelelser:
Meddelelse vedr. mødet 29.05.2017: I udskriften fra punkt 34 står fejlagtigt at sagen tages op i august 18. Der burde rettelig have stået august 17.
Efterretningssager

40. Oversigt over sager behandlet på lukket møde
00.22G00 - 2016/14034

Sagsfremstilling
Sager behandlet på lukket møde:

41 Ansættelse af skoleleder til Ramløse Skole


Lovgrundlag
Lov nr 606 af 12/06/2013 (Offentlighedsloven) § 1
LBK nr 433 af 22/04/2014 (Forvaltningsloven) § 27
LBK nr 318 af 28/03/2017 (Kommunestyrelsesloven) § 20 stk. 7.


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:
  1. At tage orienteringen til efterretning


Beslutning
Taget til efterretning

Ikke til stede: Sisse Krøll Willemoes, Michael Hemming Nielsen og Jonna Præst

Sager behandlet på lukket møde:
41 Anættelse af skoleleder til Ramløse Skole - Udvalget gav sin anbefaling til Økonomiudvalgets behandling af sagen.


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
07:10 AM

Tilbage

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Byrådsmøder

Byrådets møder er offentlige, men enkelte sager kan besluttes behandlet for lukkede døre.
Dagsordenen er tilgængelig i papirudgave for borgerne i Byrådssalen.

Den sidste spørgetid i denne byrådsperiode blev afhold 4. september 2017. Læs mere om spørgetid

Byrådsmødet afholdes på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge. 

Optagelse af billede og lyd under Byrådets møde kan tillades efter konkret og forudgående aftale med borgmesteren.