Økonomiudvalget

Fredag den 13-10-2017 kl. 08:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
214 Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden

Medlemmer:
Kim Valentin Jannich Petersen
Birgit Roswall Thomas Elletoft
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Pia Foght Jesper Hagen Behrensdorff
Sisse Krøll Willemoes
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Nick Madsen (V), at Birgit Roswall (V) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 13. oktober 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 318 af 28.03.2017).
Socialdemokratiets gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Bo Jul Nielsen (A), Pia Foght (A) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 13. oktober 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 318 af 28.03.2017).
Nytgribskovs gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Anders Gerner Frost (G) og Morten Ulrik Jørgensen (G), at Sisse Krøll Willemoes (G) og Thomas Elletoft (G) som medlemmer af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 13. oktober 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 318 af 28.03.2017).
Sisse Krøll Willemoes deltog i mødet til klokken 9.20.

Efterretningssager

214. Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden
00.22G00 - 2016/14010

Sagsfremstilling

215 - Kontraktopfølgning
216 - Kontraktopfølgning


Lovgrundlag
LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 8 stk. 7

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
  1. Taget til efterretning

Sager behandlet på lukket møde:
215 - Kontraktopfølgning
1. - 2.
Økonomiudvalget har bemyndiget administrationen til at arbejde med sagen som beskrevet i dagsorden.


216 - Kontraktopfølgning
1. Orienteringen taget til efterretning.


Mødet startet:
08:40 AM

Mødet hævet:
09:30 AM

Tilbage

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Byrådsmøder

Byrådets møder er offentlige, men enkelte sager kan besluttes behandlet for lukkede døre.
Dagsordenen er tilgængelig i papirudgave for borgerne i Byrådssalen.

Den sidste spørgetid i denne byrådsperiode blev afhold 4. september 2017. Læs mere om spørgetid

Byrådsmødet afholdes på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge. 

Optagelse af billede og lyd under Byrådets møde kan tillades efter konkret og forudgående aftale med borgmesteren.