Kultur- og Idrætsudvalget

Mandag den 28-08-2017 kl. 14:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
52 Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden

Medlemmer:
Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Steen Pedersen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Sisse Krøll Willemoes

Meddelelser:Efterretningssager

52. Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden
00.22G00 - 2016/14031

Sagsfremstilling
Punkter på lukket dagsorden:

Punkt 53 - Lokaler for foreninger i Gilleleje for sæson 2018/2019 og frem

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:
  1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
Taget til efteretning

Fraværende: Sisse Krøll Willemoes

Sager behandlet på lukket møde:
53 Lokaler for foreninger i Gilleleje for sæson 2018/2019 og frem.

Mødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
02:55 PM

Tilbage

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Byrådsmøder

Byrådets møder er offentlige, men enkelte sager kan besluttes behandlet for lukkede døre.
Dagsordenen er tilgængelig i papirudgave for borgerne i Byrådssalen.

Den sidste spørgetid i denne byrådsperiode blev afhold 4. september 2017. Læs mere om spørgetid

Byrådsmødet afholdes på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge. 

Optagelse af billede og lyd under Byrådets møde kan tillades efter konkret og forudgående aftale med borgmesteren.