Økonomiudvalget

Fredag den 30-06-2017 kl. 07:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
139 Oversigt over sager behandlet på lukket møde

Lukkede
140 Salg af ejendom


Personsager
141 Ansættelse af skoleleder til Ramløse Skole

Medlemmer:
Birgit Roswall Jannich Petersen
Steen Pedersen Morten Ulrik Jørgensen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Anders Gerner Frost
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jonna Hildur Præst
Anders Gerner Frost


Meddelelser:
Det Konservative Folkepartis gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Jesper Behrensdorff (C), at Trine Egetved-Sørensen (C) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 30. juni 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Kim Valentin (V), at Birgit Roswall (V) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 30. juni 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Nick Madsen (V), at Steen Pedersen (V) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 30. juni 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).

Efterretningssager

139. Oversigt over sager behandlet på lukket møde
00.22G00 - 2016/14010

Sagsfremstilling
Sager behandlet på lukket møde:

140 Salg af ejendom
141 Ansættelse af skoleleder til Ramløse Skole


Lovgrundlag
Lov nr 606 af 12/06/2013 (Offentlighedsloven) § 1
LBK nr 433 af 22/04/2014 (Forvaltningsloven) § 27
LBK nr 318 af 28/03/2017 (Kommunestyrelsesloven) § 20 stk. 7.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:
  1. At tage orienteringen til efterretning


Beslutning
  1. Taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Præst, Anders Gerner Frost.

Sager behandlet på lukket møde:
140 Salg af ejendom
Sagen begæret i Byrådet.

141 Ansættelse af skoleleder i Ramløse
Besluttet at ansætte Thomas Nørregaard som skoleleder på Ramløse Skole med virkning fra 1. august 2017


Mødet startet:
07:15 AM

Mødet hævet:
07:50 AM

Tilbage

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Byrådsmøder

Byrådets møder er offentlige, men enkelte sager kan besluttes behandlet for lukkede døre.
Dagsordenen er tilgængelig i papirudgave for borgerne i Byrådssalen.

Den sidste spørgetid i denne byrådsperiode blev afhold 4. september 2017. Læs mere om spørgetid

Byrådsmødet afholdes på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge. 

Optagelse af billede og lyd under Byrådets møde kan tillades efter konkret og forudgående aftale med borgmesteren.