Spørgetid på byrådsmøder

Der vil ikke være spørgetid de tre måneder før et byråds fratræden, efter et kommunalvalg og én måned efter et byråds tiltræden efter et kommunalvalg. Se yderligere omkring spørgetid nedenfor.

Byrådets møde afholdes på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge.

Dagsorden i papirudgave vil foreligge til mødet. 

Dagsordener og referater

Dagsordnen for Byrådsmøder bliver offentligt tilgængelig fire hverdage forud for Byrådsmødet.

Se datoer for næste byrådsmøde i mødekalenderen:

Mødekalender

Information omkring spørgetid jf. Byrådets forretningsorden af 1. januar 2007, § 1, stk. 7 a-h:

Spørgsmål kan stilles af enhver borger, grundejer eller erhvervsdrivende i Gribskov Kommune.

Spørgsmål skal have relation til kommunens forhold og bør være af almen interesse for kommunens borgere. Spørgsmålet må ikke have relation til sager, der er optaget på dagsordenen for det pågældende byrådsmøde. Spørgsmål, der kan besvares af den kommunale administration, henvises hertil.

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til besvarelse i næste byrådsmøde. Spørgsmål, der rummer sigtelser eller angreb, afvises.

Spørgsmål kan stilles enten skriftligt eller mundtligt. 

Skriftlige spørgsmål skal være indsendt 8 dage før et byrådsmøde og sendes pr. mail til gribskov@gribskov.dk

Mundtlige spørgsmål skal være korte og skal kunne fremsættes på ét minut og besvares på to minutter. Herudover kan gives til kort replik og duplik samt korte supplerende udtalelser fra medlemmer af Byrådet. Hver spørger kan maksimalt stille 3 spørgsmål.

Spørgetiden suspenderes i en periode af tre måneder før et byråds fratræden efter et kommunalvalg og én måned efter et byråds tiltræden efter et kommunalvalg.