Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder

Her finder du de gældende servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet.

I Gribskov Kommune har vi udarbejdet servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder for vores hjælp, pleje og støtte. Standarderne fastsætter det serviceniveau, du som borger kan forvente at modtage i Gribskov Kommune.  Standarderne er også er redskab til at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til medarbejdere og leverandører.  

Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder:

Servicebeskrivelse for borgere på plejecenter.pdf

Servicebeskrivelse for borgere i eget hjem.pdf

Servicebeskrivelse for borgere på midlertidigt ophold.pdf

Servicebeskrivelse for borgere der modtager madservice.pdf

Servicebeskrivelse for borgere der modtager træning og rehabilitering.pdf

Servicebeskrivelse for borgere i botilbud.pdf

Servicebeskrivelse for socialpædagogisk støtte.pdf

 Servicebeskrivelse for misbrugsbehandling.pdf

Øvrige kvalitetsstandarder:

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §96.pdf

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §95.pdf

Bilag til kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §§ 95 og 96 – kontant tilskud til ansættelse af hjælper.pdf

Kvalitetsstandard for befordring til specialundervisning og USB.pdf

Kvalitetsstandard for befordring efter Servicelovens §117.pdf

Kvalitetsstandard for befordring til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.pdf

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.pdf

Kvalitetsstandard for støtte-kontaktperson ordning.pdf

Kvalitetsstandard for ledsageordning.pdf

Kvalitetsstandard for STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).pdf

Kvalitetsstandard for merudgifter til børn (§41).pdf

Kvalitetsstandard for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.pdf

Kvalitetsstandard for hjælpemidler.pdf

Kvalitetsstandard for forbrugsgoder.pdf

Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler.pdf

Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen.pdf

Kvalitetsstandard for sygeplejestuderende.pdf

Kvalitetsstandard for elever på social- og sundhedsuddannelserne.pdf

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.pdf