Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategien sætter rammen for de kommende budgetlægninger, for en række delstrategier og politikker, samt viser retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Desuden angiver strategien, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Udviklingsstrategi 2016.pdf - med billeder

Bilag - Hidtidig og fremtidig planlægning.pdf

Udviklingsstrategi 2016 - tekstversion  >