Information til partier og kandidater

Stiller du eller dit parti op til kommunalvalget i 2017? Her kan du se mere om regler og procedurer.

Der skal vælges 23 medlemmer til Byrådet i Gribskov Kommune.

Kandidatlister skal indleveres på en formular, der er godkendt af Økonomi-og Indenrigs-
ministeriet. Formularen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Kandidatlister skal indleveres til formand for valgbestyrelsen, borgmester Kim Valentin. 

Du skal aflevere listen personligt på rådhuset i Borgerservice.

Orienteringsmøde for nye kandidater 5. september

Blanket til partistøtte

Regler for ophængning af valgplakater

For partier, der ikke opnåede repræsentation i byrådet ved det seneste kommunalvalg i 2013
  • En kandidatliste skal skal være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen
  • En kandidatliste kan tidligst blive indleveret d. 19.9.2017 og skal senest være indleveret d. 3.10.2017 kl. 12.
For partier, der opnåede repræsentation i byrådet ved det seneste kommunalvalg i 2013 og som stadig 9 uger før valget er repræsenteret i byrådet
  • Kan anmode om at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.
  • Anmodning om fritagelse for stillere samt kandidatlisten kan tidligst blive indleveret d. 5.9.2017 og skal senest indleveres d.19.9.2017 kl. 12.
Valgbarhed

For at stille op til kommunal- eller regionsrådsvalget skal du være mindst 18 år og have bopæl i Gribskov Kommune, og leve op til mindst et af følgende krav:

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • være statsborger i en af de øvrige lande i EU
  • være statsborger i Island eller Norge
  • have boet fast i riget de seneste 3 år før valgdagen.
  • Derudover kan du stille op, hvis du er mindst 18 år, statsborger i en af de øvrige lande i EU og registreret i Udenrigsministeriets protokol.