Principper for tildeling af bogstavbetegnelse

Valgbestyrelsen i Gribskov Kommune følger de til enhver tid fremsatte henstillinger fra ministeriet i forbindelse med tildeling af bogstavbetegnelser til de kandidatlister, der opstiller til kommunalvalg.

Økonomi-og Indenrigsministeriet meddeler forud for hvert kommunalvalg, hvilke bogstavbetegnelser der på forhånd er reserveret til partier, der er opstillingsberettiget til folketinget pr. 1. august i valgåret jf. kommunal-og regionalvalglovens § 33, stk. 1.

Lokallister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokalisten tidligere har anvendt.

Såfremt flere lokallister ønsker samme bogstavbetegnelse, anvendes princippet "først til mølle".

Såfremt flere lokallister anses for indleveret samtidigt, og såfremt disse ønsker samme bogstavbetegnelse, vil der blive trukket lod om den ønskede bogstavbetegnelse mellem de pågældende lokalister.

Lodtrækningen foretages af valgsekretariatet i overværelse af de pågældende lokalister.

Idet lokallisterne kan have en berettiget interesse i så hurtigt som muligt, at få kendskab til, hvilken bogstavbetegnelse de kan forvente at få, bemyndiger Valgbestyrelsen valgsekretariatet til at meddele de enkelte lokallister et betinget forhåndstilsagn om en bestemt bogstavbetegnelse til den enkelte lokalliste i overensstemmelse med nærværende principper.

Forhåndstilsagnet er betinget af Valgbestyrelsens senere og endelige godkendelse af kandidatlisterne.

Valgsekretariatet kan tidligst meddele et betinget forhåndstilsagn om en bogstavbetegnelse til en lokalliste i forbindelse med lokallistens indlevering af kandidatlisten til valgsekretariatet.