Valgbarhed

For at stille op til kommunal- eller regionsrådsvalget skal du være mindst 18 år og have bopæl i Gribskov Kommune, og leve op til mindst et af følgende krav:

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • være statsborger i en af de øvrige lande i EU
  • være statsborger i Island eller Norge
  • have boet fast i riget de seneste 3 år før valgdagen.
  • Derudover kan du stille op, hvis du er mindst 18 år, statsborger i en af de øvrige lande i EU og registreret i Udenrigsministeriets protokol.