Kommunalvalg 2017

21. november 2017 er der kommunalvalg. Her kan du læse mere om hvilke regler der er og hvordan valget kommer til at forløbe.

Der skal vælges 23 medlemmer til Byrådet i Gribskov Kommune.

Valgkort udsendes en uges tid før valgdagen; nærmere information følger.

Se hvem du kan stemme på

Fra 10. oktober kan du se hvilke partier og kandidater du kan stemme på. Se mere herunder.

Du kan brevstemme allerede nu

Fra 10. oktober kan du brevstemme på borgerservice på rådhuset i åbningstiden.

Fra 24. oktober kan du også stemme på bibliotekerne. Læs mere herunder.

Læs mere på økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside

Information til partier og kandidater

 

Hvem kan du stemme på?

Partier, kandidater og valgforbund

Kandidater der er punktopstillet stiller op sideordnet 

Kandidater der er nummereret stiller op på partiliste

A. Socialdemokratiet

 • Bo Jul Nielsen
 • Mikkel Andersen
 • Pia Foght
 • Allan Nielsen
 • Jacob Vagner Madsen
 • Betina Sølver
 • Morten Dahlberg
 • Mette Tolstrup
 • Steen Olsen
 • Jannik Lyng Petersen

B. Radikale Venstre

 • Rasmus Villefrance, Helsinge
 • Thomas Frandsen, Tisvildeleje
 • Mette Dollerup, Gilleleje
 • Karl Terpager Andersen, Vejby
 • Arne Skovgaard Nielsen, Skærød
 • Søren Bald, Tibirke Sand

C. Det Konservative Folkeparti

 • Jesper Behrensdorff
 • Trine Egetved
 • Lars Nielsen
 • Simon Mortensen
 • Michael Frank Hansen
 • Casper Hannibal Aistrup
 • Jens Zwicky
 • John Winkler Neumann
 • Jørgen Kragh
 • Niels Lawaetz

D. Nye Borgerlige

 1. Helle Lund
 2. Søren Lind
 3. Peter Sørensen

F. SF - Socialistisk Folkeparti

 1. Britta Christholm, Blistrup
 2. Kirsten Rolfsager, Dronningmølle
 3. Jens Rane Holck, Tisvilde
 4. Børge Sørensen, Gilleleje
 5. Jens Ove Hofmann, Helsinge
 6. Kirsten Juul, Smidstrup

G. nytgribskov

 • Anders Gerner Frost
 • Sisse Krøll Willemoes
 • Morten Ulrik Jørgensen
 • Pernille Søndergaard
 • Morten Klitgaard
 • Pernille Kromann Sams
 • Thomas Elletoft Køster
 • Henny Inge Green
 • Tonny Nalepa Jensen
 • Camilla Woller-Nielsen
 • Mads Wingaard
 • Palle Bruun
 • Keld Hansen
 • Jesper Nielsen
 • Nana Kristine Bryder
 • Alan Robert Nielsen
 • Cannot Kroner

I. Liberal Alliance

 • Karsten Andersen
 • Jens Erik Pedersen

O. Dansk Folkeparti

 1. Brian Lyck Jørgensen
 2. Jonna Præst
 3. Jørgen Tøjberg
 4. Michael Rerup
 5. Allan Regnarsson
 6. Keld Lund
 7. Jørgen H. Reiff

T. Bedre Tider

 1. Finn Fredsgaard
 2. Marion Thoregaard

U. Ungt Gribskov

 • Søren Franklin Recinella
 • Peter Sajith
 • Emil Tuborg

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

 • Kim Valentin
 • Jannich Petersen
 • Bent Hansen
 • Birgit Roswall
 • Sean Rask Crawford
 • Tue Villebro
 • Carina Bloch Simonsen
 • Steen Pedersen
 • Jørgen Simonsen
 • Michael Bruun
 • Natasha Stenbo Enetoft
 • Johnny Braginski
 • Flemming V. Trojel
 • Jes Freisner
 • Knud Antonsen
 • Bjarne Pedersen

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

 1. Michael Hemming Nielsen, Gilleleje
 2. Kurt Schimmell, Dronningmølle
 3. Peter Marqvart Otzen, Smidstrup
 4. Arne Würgler, Dronningmølle
 5. Tanya Høgsbro, Søborg
 6. Jørgen Strøm, Tisvildeleje
 7. Lisbeth Havemann, Tisvildeleje
 8. Christine Scherfig, Græsted

Å. Alternativet

 1. Susan Kjeldgaard, Søborg
 2. Esben Ingerslev, Helsinge
 3. Bjarne Christiansen, Kagerup
 4. Maud Margrethe Pedersen, Dr.mølle
 5. Peter Holten Rude, Helsinge

Valgforbund:

 • V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • C. Det Konservative Folkeparti
 • D. Nye Borgerlige
 • O. Dansk Folkeparti
 • I. Liberal Alliance

 

 • G. nytgribskov
 • Å. Alternativet
 • U. Ungt Gribskov
 • B. Radikale Venstre
 • T. Bedre Tider

 

 • A. Socialdemokratiet
 • F. Socialistisk Folkeparti
 • Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
Hvem kan stemme?

For at kunne stemme skal du være mindst 18 år og bo i Gribskov Kommune, og leve op til mindst et af følgende krav:

 • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
 • være statsborger i en af de øvrige lande i EU
 • være statsborger i Island eller Norge
 • have boet fast i riget de seneste 3 år før valgdagen.

Derudover kan du stemme, hvis du er mindst 18 år, statsborger i en af de øvrige lande i EU og registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.

Fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

For borgere i kommunen, uden fast bopæl gælder at man skal være registeret tilknyttet Gribskov Kommune for at stemme (dvs. stå i folkeregisteret). Der vil senere blive annonceret hvor og hvordan dette vil foregå.

Brevstemme

Fra tirsdag den 10. oktober og frem til fredag d. 17. november kan du stemme til kommunal- og regionsvalget.

Du skal medbringe legitimation - sundhedskort, pas eller kørekort.

Den endelige liste med kandidater, kan ses på opslag ved brevstemmesteder og her på hjemmesiden fra 10. oktober.

Du kan stemme i i åbningstiden i Borgerservice på rådhuset i Gribskov, Rådhusvej, Helsinge.

Derudover kan du stemme på

 • lørdage 4. og 11. november kl. 10 - 13
 • mandag 6. og 13. november kl. 14 - 17
 • fredag 17. november kl. 16

Fra den 24. oktober kan du også stemme på bibliotekerne i den betjente åbningstid.

 • Gilleleje Bibliotek
  Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrup Vej 12, Gilleleje
 • BLIK, Græsted Bibliotek
  Græsted Stationsvej 10 A, Græsted
 • Helsinge Bibliotek
  Skolegade 43, Helsinge

Du kan brevstemme frem til 17. november kl. 16

Se vejledning til brevstemme

Særligt hvis du har handicap

Der vil på hvert valgsted i kommunen være en sort filtpen og en lup der kan forstørre 4 gange.

Derudover vil der i Helsinge blive stillet et særligt hæve/sænkebord til rådighed for personer med funktionsnedsættelse.

Har du et handicap og kan du søge om at stemme et andet sted i kommunen end dit tildelte valgsted

Søg om overførsel til nyt valgsted