Særligt hvis du har handicap

Der vil på hvert valgsted i kommunen være en sort filtpen og en lup der kan forstørre 4 gange.

Derudover vil der i Helsinge blive stillet et særligt hæve/sænkebord til rådighed for personer med funktionsnedsættelse.

Har du et handicap og kan du søge om at stemme et andet sted i kommunen end dit tildelte valgsted

Søg om overførsel til nyt valgsted