Afgørelser

Blistrup - Afgørelse om ny brønd i st. 0 på Maglemose å

25. september 2020

Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en brønd med sandfang i st. 0 på Maglemose å i skel mellem 11b, Alme by, Græsted og 7b, Højelt By, Blistrup. Klagefrist: 23. oktober 2020

Mårum - Afgørelse - Landzonetilladelse

23. september 2020

Mårum, Tinghusevej 15: Landzonetilladelse til indretning af café med udeservering. Klagefrist 21. oktober 2020.

Tilladelse til kystbeskyttelse ved Havstokken og Udsholt Strandvej

22. september 2020

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven. Tilladelse til skråningsbeskyttelse og supplerende sandfodring på matriklerne 44HE, 44HK, 44DV, 44HH og 44FQ Udsholt By, Blistrup. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist: 20. oktober 2020

Tilladelse til kystbeskyttelse - Udsholt Strandvej 8a - 14

22. september 2020

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven. Tilladelse til skåningsbeskyttelse ud for Udsholt Strandvej 8a - 14, 3250 Gilleleje, matrikel nr. 45bn, 45bo, 45ch, 45l, 45th og 45f af Udsholt By, Blistrup. Klagefrist: 20. oktober 2020

Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

21. september 2020

Ramløse, Frederiksværkvej 144: Landzonetilladelse til ridebane samt hestepension og læskur. Klagefrist 19. oktober 2020.

Tilladelse til kystbeskyttelse - Strandvejen 11 og 13, Tisvildeleje

18. september 2020

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven. Tilladelse til skræntsikring på matrikel 8V og 8U, Tisvilde By, Tibirke. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist: 16. oktober 2020

Afgørelse om at skovrejsning ikke kræver miljøvurdering - Vejby

16. september 2020

Askemosevejen 8A, 3210 Vejby Klagefristen er 14. oktober 2020.

Afgørelse - Esbønderup - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

15. september 2020

Gribskov Kommune har givet dispensation til at udnytte tagetage, forlænge denne med tilbygning, samt lovliggørelse af sekundært byggeri, indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 13. okt. 2020.

Afgørelse - Søborg - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

15. september 2020

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til beboelsesudvidelse i overdækket terrasse, samt under tagudhæng. Klagefristen er d. 13. okt. 2020

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

11. september 2020

Græsted, Breddam 14: Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus. Klagefrist 09. oktober 2020.

Gilleleje - Afgørelse - Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til 27 kvm udestue

08. september 2020

3250 Gilleleje, Kastanie Alle 83: Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til 27 kvm udestue i tilknytning til enfamilieshus. Klagefrist: 6. oktober 2020

Mønge - Afgørelse - Landzonetilladelse

04. september 2020

Mønge, Ellegårdsvej 5: Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af husvogn. Klagefrist 02. oktober 2020.

Endelig vedtagelse af lokalplan 316.09 for boliger på Dønnevældevej i Græsted

03. september 2020

Gribskov Kommune har den 02. september 2020 administrativt endeligt vedtaget lokalplan 316.09 for boliger på Dønnevældevej i Græsted. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 03. september 2020 - klagefristen er fire uger fra denne dato.

Afgørelse om ikke at miljøvurdere forslag til lokalplan 516.01 for åben-lave boliger i Troldebakkerne

03. september 2020

Forslag til Lokalplan 516.01 for åben-lave boliger i Troldebakkerne (klynge 3) er miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er fire uger fra d. 03.09.2020

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013-25 for rækkefølgeplan ved Troldebakkerne

02. september 2020

Gribskov Kommune har den 1. september 2020 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 30. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 2. september 2020. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under links.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 316.10 og kommuneplantillæg nr. 28

31. august 2020

Gribskov Kommune har den 30. august 2020 administrativt endeligt vedtaget lokalplan nr. 316.10 og kommuneplantillæg nr. 28. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 31. august 2020. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under links.

Afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplan for Rostgårdsvej 2 og 5 i Gilleleje

31. august 2020

Forslag til Lokalplan 315.23 for Rostgårdsvej 2 og 5 i Gilleleje er miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er d. 28. september 2020

Lovliggørelse af kystbeskyttelse ud for Klitten 3 i Rågeleje

25. august 2020

Afgørelse efter Kystbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven. Klagefrist: 22 sep 2020

Afgørelse om ikke at miljøvurdere forslag til lokalplan 521.05 for rækkehuse på Jernbæk Alle 84-88 Ramløse

13. august 2020

Forslag til lokalplan 521.05 for rækkehuse på Jernbæk Alle 84-88 Ramløse er miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer at planen ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er 4.9. 2020

Tisvilde - Afgørelse - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af 30 m2 anneks

10. juli 2020

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen (NBL §18) til 30 m2 anneks til sommerhus i Tisvildeleje, 90 meter fra Helenes Grav (262787) Klagefrist: 7. august 2020