Afgørelser

Tilladelse til ombygning på Udsholt Vandværk

13. november 2018

Gribskov Kommune har givet tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til ombygning af iltningsanlæg på Udsholt Vandværk. Klagefristen er d. 11. dec. 2018

Søborg - Afgørelse - Landzonetilladelse

13. november 2018

Søborg, Møllevej 19: Lovliggørende landzonetilladelse til garage. Klagefrist 11. december 2018.

Høbjerg hegn - dispensation fra NBL § 17

12. november 2018

Klagefrist: 10. december 2018

Fornyet tilladelse til vandindvinding, VVM-screening

08. november 2018

Gribskov Kommune har givet fornyet indvindingstilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Valbyvej 57, 3200 Helsinge. Der kan klages over afgørelse om at der ikke foretages VVM-redegørelse. Klagefristen er d. 6. dec. 2018.

Udsholt - Afgørelse - Landzonetilladelse

05. november 2018

Udsholt, Jydebjergvej 6: Landzonetilladelse til indretning af skønhedsklinik. Klagefrist 03. december 2018.

Afgørelse - Tisvildeleje - jordvarmeanlæg

05. november 2018

Gribskov Kommune har meddelt tilladelse til etablering af lodret jordvarme i Tisvildeleje, og efter VVM-screening fundet, at projektet ikke kræver VVM. Klagefristen er 4 uger, og klagevejledning fremgår af tilladelsen. Klagefrist 3. december 2018

Smidstrup By - Afgørelse - Naturbeskyttelseslovens § 18

30. oktober 2018

Smidstrup By, Blistrup, matr. nr. 4 gd, Arent Hansens Vej 21: Dispensation til at genopføre tilbygning til helårshus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 27. november 2018.

Dronningmølle - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

30. oktober 2018

Dronningmølle, Musvågevej 33: Dispensation til at opføre tilbygning til sommerhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 27. november 2018.

Munkerup Gde - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

30. oktober 2018

Munkerup Gde, Kammerrådensvej 1: Dispensation til at opføre tilbygning til sommerhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 27. november 2018.

Endelig vedtagelse af lokalplan 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20

30. oktober 2018

Gribskov Kommune har endeligt vedtaget lokalplan 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20 med tilhørende kommuneplantillæg. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 30. oktober 2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under link.

Munkerup Gde - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

29. oktober 2018

Munkerup Gde, Bakkevangen 10: Dispensation til at opføre nyt sommerhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 26. november 2018.

Kagerup - Afgørelse - Landzonetilladelse

29. oktober 2018

Kagerup, Kagerup Park 5: Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus. Klagefrist 26. november 2018.

Skærødvej - Afgørelse - Landzonetilladelse

26. oktober 2018

Skærød, Skærødvej 6: Landzonetilladelse til udvidelse af hestepension. Klagefrist 23. november 2018.

Miljøtilladelse til udvidelse af staldarealet til hestehold på ejendommen beliggende Skærødvej 6, 3200 Helsinge.

26. oktober 2018

Klagefrist: 23. november 2018

Afgørelse - dispensation fra naturbeskyttelsesolven - Unnerup - oprensning af gadekær

25. oktober 2018

Gribskov Kommune har givet dispensation til oprensning af Unnerup Gadekær. Klagefristen er d. 22. nov. 2018

Dronningmølle - Afgørelse - Landzonetilladelse

22. oktober 2018

Dronningmølle, Villingebæk Strandvej 546F: Landzonetilladelse til 5 fiskeplatforme. Klagefrist 19. november 2018.

Villingerød By - Afgørelse - Naturbeskyttelseslovens § 3

16. oktober 2018

Villingerød By, Petersborgvej 4: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø. Klagefrist 13. november 2018.

Miljøscreening af Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge og Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune - 11-10-2018

11. oktober 2018

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes.

Endelig vedtagelse af Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge og Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

11. oktober 2018

Gribskov Kommune har den 8. oktober 2018 endeligt vedtaget Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge og Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 11. oktober 2018. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under link.

Tilladelse til dyrehold samt dispensation fra afstandskrav

25. september 2018

Præstevej 70, 3200 Helsinge. Klagefrist: 23. oktober 2018