Afgørelser

Kagerup - Afgørelse - Landzonetilladelse

18. januar 2019

Kagerup, Ny Mårumvej 297: Landzonetilladelse til udhus/staldbygning og hestelæskur. Klagefrist 15. februar 2019.

Afgørelse, dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af bundkote i offentlig vandløb, Essedalsrenden, Søborg

16. januar 2019

Gribskov Kommune har givet en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af bundkote i offentlig vandløb, Essedalsrenden i Søborg. Klagefristen er d. 13. feb. 2019

Villingerød - Afgørelse - Landzonetilladelse

16. januar 2019

Villingerød, Petersborgvej 8: Landzonetilladelse til svømmesø. Klagefrist 13. februar 2019.

Miljøscreening af lokalplan nr. 555.09 for sommerhusområdet ved Avlegård

09. januar 2019

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Søborg - Afgørelse - Landzonetilladelse

03. januar 2019

Søborg, Sodemarksvej 16A: Landzonetilladelse til garage. Klagefrist 31. januar 2019.

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

03. januar 2019

Græsted, Møllebakken 7: Landzonetilladelse til hestestald. Klagefrist 31. januar 2019.

Møllebakken - Meddelelse om nedlæggelse af offentligt vejareal mellem Rådhusvej og Vestergade i Helsinge og nedklassificering af dele heraf til privat fællesvej

21. december 2018

Byrådet i Gribskov Kommune har den 10.12.2018 truffet beslutning om at nedlægge det offentlige vejareal der markeret med rød på vedlagte ortofoto.

Ramløse By - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16

20. november 2018

Ramløse By, Ramsvej 44: Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre sommerhus med kælder, hævet opholdsareal og træterrasse. Klagefrist 18. december 2018.

Afgørelse - Vejby - oprensning af § 3-beskyttet sø

20. november 2018

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø i Vejby. Klagefristen er d. 18. dec. 2018