Afgørelser

Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse til 99 kvm garage- og udhusbygning

06. juli 2020

3200 Helsinge, Råbjergvej 36: Landzonetilladelse til 99 kvm garage- og udhusbygning. Klagefrist: 3. august 2020

Afgørelse om ikke at miljøvurdere Lokalplan 316.10 og Kommuneplantillæg 28

03. juli 2020

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at de ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse. Klagefristen er den 31. juli 2020

Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse til udendørs ridebane og 116 kvm hestestald

02. juli 2020

3200 Helsinge, Nellerødvej 12: Landzonetilladelse til etablering af udendørs ridebane og 116 kvm hestestald. Klagefrist: 30. juli 2020

Græsted, Søborg Sø - Afgørelse - Landzonetilladelse til 46 kvm udestue

30. juni 2020

3230 Græsted, Søborg Sø, Ørbakkevej 46: Landzonetilladelse til 46 kvm udestue. Klagefrist: 28. juli 2020

Afgørelse om ikke at miljøvurdere forslag til lokalplan 316.09 for Boliger på Dønnevældevej i Græsted

29. juni 2020

Forslag til lokalplan 316.09 for boliger på Dønnevældevej i Græsted er miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer at planen ikke skal miljøvurderes. Klagefristen er d. 27. juli 2020.

Søborg Sø - Tilladelse til pejleboringer - afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering (VVM)

26. juni 2020

Gribskov Kommune har givet tilladelse til 4 pejleboringer (a-boringer) til overvågning af grundvandsstand ifm genskabelse af Søborg Sø. Der er truffet afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering (VVM). Klagefristen er d. 24. juli 2020.

Tisvildeleje - Afgørelse - Landzonetilladelse til 40 kvm læskur til heste

26. juni 2020

3220 Tisvildeleje, Bækkebrovej 27C: Landzonetilladelse til 40 kvm læskur til heste Klagefrist: 24. juli 2020

Afgørelse om ikke at miljøvurdere plangrundlag for Engerødvej 43, Helsinge

26. juni 2020

Plangrundlaget, lokalplan 512.24 og kommuneplantillæg nr. 33, for boligområde ved Engerødvej 43 i Helsinge er miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer at planerne ikke skal miljøvurderes, da det vurderes, at ændringen i trafikmønstrene fra børnehave til boliger ikke vurderes at medføre en særlig påvirkning, samt at den forventede terrænregulering ikke vurderes at være i væsentligt omfang og heller ikke vil betyde at der vil være en risiko for oversvømmelse indenfor lokalplanområdet. Klagefristen er d. 24. juli 2020.

Ørby - Afgørelse - Landzonetilladelse

22. juni 2020

Ørby, Askemosevejen 30: Tidsbegrænset landzonetilladelse til 5 glampingtelte på Frændekilde. Klagefrist 20. juli 2020.

Tilladelse til krydsning af Søborg Kanal st. 2046 Gilleleje

19. juni 2020

Krydsningen Søborg Kanal er en del af projektet om etablering af en havledning fra Gilleleje Rensningsanlæg til Kattegat. Havledningen etableres i forbindelse med udbygningen af Gilleleje Renseanlæg. Klagefrist: 20. juli 2020

Gilleleje - afgørelse - miljøtilladelse til udvidelse af staldarealet til malkekvægproduktion

18. juni 2020

Gribskov Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til udvidelse af staldarealet til malkekvægproduktionen beliggende Dragstrupvej 56, 3250 Gilleleje.

Afgørelse om ikke at miljøvurdere plangrundlag for Rishøjvej 1 i Annisse Nord

15. juni 2020

Plangrundlaget, lokalplan 501.02 og kommuneplantillæg nr. 29, for boliger på Rishøjvej 1 i Annisse Nord er miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer at planerne ikke skal miljøvurderes, da det vurderes, at den V2-kortlagte forurening ikke udgør nogen sundhedsrisiko, samt at trafikstøj fra Helsingevej oversvømmelsestruslen kan håndteres i planforslaget. Klagefristen er d. 13. juli 2020

Esbønderup Skovhuse - Afgørelse - Dispensation fra skovbyggelinjen til 11 m2 udestue

15. juni 2020

3230 Græsted, Esbønderup Skovhuse, nobisvej 10: Dispensation fra skovbyggelinjen til 11 m2 udestue. Klagefrist: 13. juli 2020

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

09. juni 2020

Græsted Eventplads matr.nr. 11gi Græsted By, Græsted (Del af ejendommen Dønnevældevej 8): Forlængelse af landzonetilladelse til modelflyveplads. Klagefrist 07.07.20

Ramløse Havn - midlertidig dispensation til flydebroer

09. juni 2020

Gribskov Kommune har givet midlertidig dispensation fra naturbeskytteseslovens §§3 og 16 til etablering af flydebroer i Ramløse Havn. Klagefristen er d. 7. juli 2020.

Afgørelse om ikke at miljøvurdere Lokalplan 511.03 for Boliger i Ammendrup Park

08. juni 2020

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse. Klagefristen er d. 6. juli 2020

Agørelse - Dronningmølle - Udskiftning af banebro over Esrum Å

04. juni 2020

Afgørelse

Høring af Miljøkonsekvensvurdering for ny vej mellem Græsted og Gilleleje

29. maj 2020

Gribskov kommune foretager høring af Miljøkonsekvensvurdering for ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Frist for indsendelse af høringssvar er fredag den 31.07.2020.

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven - Kystvej 47-49, Vejby Strand

01. maj 2020

Gribskov kommune har givet tilladelse til 53 m skråningsbeskyttelse ud for kystvej 47-49, 3210 Vejby. Klagefrist: 29 maj 2020

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven - Jacobslystvej 26, Nakkehoved

15. april 2020

Matrikel nr. 3b, Nakkehoved By, Søborg. Jacobslystvej 26, 3250 Gilleleje. Tilladelse til kystbeskyttelse: Projektændring - Skråningsbeskyttelse. Klagefristen er 13. maj 2020.