Afgørelser

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 347.04 for Udsholt Renseanlæg og kommuneplantillæg nr. 21

22. marts 2019

Gribskov Kommune har den 22. marts 2019 endeligt vedtaget lokalplan nr. 347.04 og kommuneplantillæg nr. 21. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. marts 2019. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under links.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 521.03 og kommuneplantillæg nr. 22

22. marts 2019

Gribskov Kommune har den 22. marts 2019 endeligt vedtaget lokalplan nr. 521.03 og kommuneplantillæg nr. 22. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. marts 2019. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under links.

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven samt miljøvurderingsloven - Gilleleje

21. marts 2019

Matrikel nr. 45am, Udsholt By, Blistrup. Langestykket 8, 3250 Gilleleje. Tilladelse til kystbeskyttelse: 30 meter skråningsbeskyttelse. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist: 23. april 2019.

Høbjerg - Afgørelse - Landzonetilladelse

20. marts 2019

Høbjerg, Solbjergvej 1: Landzonetilladelse til 55 m2 hestestald. Klagefrist 17. april 2019.

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven samt miljøvurderingsloven - Vejby

20. marts 2019

Matrikel nr. 3e Holløse By, Vejby. Tilladelse til kystbeskyttelse: 40 meter skråningsbeskyttelse. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist: 17. april 2019.

Afgørelse - regulering af Essedalsrenden

20. marts 2019

Reguleringstilladelse Essedalsrenden st. 1650-1900

Miljøscreening af lokalplan 533.04 for Refugium på Stuebjerggaard, Tisvilde

20. marts 2019

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at de ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Tisvildeleje - Afgørelse - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

18. marts 2019

Tisvildeleje, Skovporten 10: Dispensation til at opstille tre informationstavler indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 15. april 2019.

Udsholt - Afgørelse - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

18. marts 2019

Udsholt Strandvej 83, 3230 Græsted: Dispensation til carport m/udhus, anneks og spa indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 15. april 2019.

Gilleleje - Afgørelse - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen (NBL §18)

15. marts 2019

Nordhøjvej 35, 3250 Gilleleje: Dispensation til 140 m2 helårshus mv. fra fortidsmindebeskyttelseslinje § 18 NBL. Klagefrist 12. april 2019.

Tisvildeleje - Afgørelse - Landzonetilladelse

15. marts 2019

Tisvildeleje, Skovporten 10: Landzonetilladelse til midlertidig opsætning af mast til mobilantenner. Klagefrist 12. april 2019.

Smidstrup - Afgørelse - Landzonetilladelse

07. marts 2019

Smidstrupvej 76, 3230 Græsted: Landzonetilladelse til indretning af butiksareal på 35 m2 i eksisterende længe. Klagefrist 4. april 2019.

Tilladelse til jordvarmeanlæg - Tisvildeleje

01. marts 2019

Slugtvej 16, 3220 Tisvildeleje (matrikel nr. 8 DV Tisvilde By, Tibirke) Tilladelse til jordvarmeanlæg samt afgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering (ej VVM-pligt) Klagefrist 29. marts 2019

Miljøscreening af lokalplan 521.04 for boliger, Kirsebærhaven 2, Ramløse

26. februar 2019

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at de ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Afgørelse - lov om kystbeskyttelse -godkendelse af vedtægter for kystsikringslaget Sankt Helenekilde

26. februar 2019

Gribskov Kommune har godkendt nye vedtægter for Kystsikringslaget Sankt Helenekilde. Klagefrist er d. 27. marts 2019.

Krydsningstilladelse, Esrum Å

22. februar 2019

Klagefrist d. 22. marts 2019