Afgørelser

Afgørelse - Tibirke Bakker - Dispensation fra skovbyggelinje

12. juli 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinje til bad/toilet samt kvist, udhus samt udvidelse af terrasse i Tibirke Bakker. Klagefristen er d. 9. aug. 2019.

Bakkebjerg - Afgørelse - Landzonetilladelse

11. juli 2019

Bakkebjerg, Bakkebjergvej 30: Lovliggørende landzonetilladelse til 4 sekundære bygninger. Klagefrist 08. august 2019.

Afgørelse - Rågeleje - dispensation fra skovbyggelinje

09. juli 2019

Gribskov kommune har givet dispensation fra skovbyggelinje til bibeholdelse af udhus Klagefrist er 6. august 2019

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

08. juli 2019

Græsted, Faksemosevej 19: Landzonetilladelse til hestelæskur. Klagefrist 05. august 2019.

Afgørelse - Dronningmølle - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

05. juli 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af eksisterende sommerhus på Hulerødvej 32 i Dronningmølle. Klagefristen er d. 3. aug. 2019.

Afgørelse - Græsted - lovliggørende dispensation til oprensning af sø

05. juli 2019

Gribskov Kommune har givet livliggørende dispensation til oprensning af beskyttet sø på Dønnevældevej 115. Klagefristen er d. 2. aug. 2019

Afgørelse - Annisse - dispensation til jordvarmeanlæg indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen

05. juli 2019

Dispensation til at etablere terrænnært jordvarme indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen (NBL §18). Klagefristen er d. 2. aug. 2019.

Høbjerg - Afgørelse - Landzonetilladelse

05. juli 2019

Høbjerg, Kagerupvej 21: Landzonetilladelse til shelters og bålhus. Klagefrist 02. august 2019

Afgørelse efter kystsikringsloven

04. juli 2019

Der er truffet afgørelse i sagen omhandlede kystbeskyttelse i form af udlagte sten på strækning mellem matr. 87bz Gilleleje By, Gilleleje og matr. 1bg Bonderup, Gilleleje,

Bannebjerg - Afgørelse - Landzonetilladelse

03. juli 2019

Bannebjerg, Bannebjergvej 9: Landzonetilladelse til atelier. Klagefrist 31. juli 2019.

Afgørelse - Udsholt - dispensation fra skovbyggelinje

03. juli 2019

Gribskov har givet dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af nyt sommerhus. Klagefristen er 31.juli 2019

Tibirke - afgørelse - dispensation fra fortidsbeskyttelseslinien til etablering af pavillon og skur

02. juli 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation til (gen)etablering af pavillon og skur inden for fortidsmindebeskyttelseslinien (NBL §18). Klagefristen er d. 30. juli 2019

Udsholt - Afgørelse - Landzonetilladelse

01. juli 2019

Udsholt, Jydebjergvej 7: Midlertidig opsætning af pavillon til Dagskolen Ternen. Klagefrist 29. juli 2019.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge

28. juni 2019

Gribskov Byråd har den 18. juni 2019 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 28. juni 2019. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under links.

Miljøscreening af lokalplan nr. 314.02 for for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje

24. juni 2019

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at den ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.