Afgørelser

Nye vedtægter vedtaget for Kystsikringslaget Tisvilde vest for Holløse

11. oktober 2019

Kystsikringslaget Tisvilde vest for Holløse har anmodet Gribskov kommune om godkendelse af nye vedtægter for laget. De nye vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 28. juli 2019. Gribskov Kommune Udvalget for Udvikling, By og Land godkendte på møde den 8. oktober 2019 de nye vedtægter. Klagefristen er d. 8. nov. 2019.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 555.11 for sommerhusområdet Strandhøjgård

09. oktober 2019

Gribskov Kommune har den 9. oktober 2019 administrativt endeligt vedtaget Lokalplan nr. 555.11 for sommerhusområdet Strandhøjgård. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 9. oktober 2019. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under links.

Mårum - Afgørelse - Landzonetilladelse

09. oktober 2019

Mårum, Ny Mårumvej 210A: Landzonetilladelse til Bed and Breakfast samt tidsbegrænset beboelse i erhvervslænge. Klagefrist 06. november 2019.

Afgørelse - Tisvildeleje - Dispensation - Fortidsmindebeskyttelseslinien

08. oktober 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation til opsætning af 4 retningsvisningspæle inden for fortidsmindebeskyttelseslinien langs Esrum-Tisvilde-stien. Klagefristen er d. 5. nov. 2019.

Ørby - Afgørelse - Landzonetilladelse

07. oktober 2019

Ørby, Maglebjergvej 22: Landzonetilladelse til bygningsændring ved indretning af bolig nr. 2. Klagefrist 04. november 2019.

Afgørelse - Tisvilde Hegn - Dispensation fra skovbyggelinjen

04. oktober 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af anneks. Klagefristen er d. 1. nov. 2019.

Tilladelse til ny badebro på Gilleleje Veststrand

04. oktober 2019

Klagefristen er 1. november 2019

Afgørelse - Rågeleje - Dispensation fra skovbyggelinjen

04. oktober 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen til brændeoverdække og udhus. Klagefristen er d. 1. nov. 2019.

Afgørelse - Høbjerg Hegn - Dispensation fra skovbyggelinjen

03. oktober 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af pavillon. Klagefrist d. 31. okt. 2019.

Afgørelse - Esbønderup - Dispensation fra skovbyggelinjen

03. oktober 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af udestue. Klagefristen er d. 31. okt. 2019.

Afgørelse - Græsted - Dispensation fra skovbyggelinjen

03. oktober 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af kviste. Klagefristen er d. 31. okt. 2019

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus og kommuneplantillæg nr. 24

03. oktober 2019

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planerne ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Valby - Afgørelse - Landzonetilladelse

03. oktober 2019

Valby, Salekildevej 6: Landzonetilladelse til genopførelse af gård efter brand. Klagefrist 31. oktober 2019.

Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

03. oktober 2019

Ramløse, Hesselbjergvej 10: Landzonetilladelse til carport. Klagefrist 31. oktober 2019.

Afgørelse - Vejby - Dispensation til oprensning af sø

01. oktober 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø i Baune-Mosen i Vejby. Klagefristen er d. 29. okt. 2019.

Afgørelse - Gilleleje - Dispensation fra sø-og åbeskyttelseslinien til overdækket parkering

30. september 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation fra sø-og åbeskyttelseslinien til overdækket parkering i Gilleleje. Klagefristen er d. 28. okt. 2019

Afgørelse - nedlæggelse og nedklassificering af offentlig vej - Kirsebærhaven i Ramløse

23. september 2019

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om nedlæggelse og nedklassificering af offentlig vej på Kirsebærvej nr. 2-35 i Ramløse. Klagefristen er d. 21. okt. 2019

Ramløse - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3

23. september 2019

Gribskov Kommune har givet dispensation til bibeholdelse af udskiftet bådebro i Arresø. Klagefrist 21.10.2019

Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

23. september 2019

Ramløse, Lille Ryvej 3: Landzonetilladelse til bådebro. Klagefrist 21. oktober 2019.

Miljøscreening af lokalplan nr. 555.11 for sommerhusområdet Strandhøjgård

23. september 2019

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at den ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.