Fornyet tilladelse til vandindvinding, VVM-screening

Gribskov Kommune har givet fornyet indvindingstilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Valbyvej 57, 3200 Helsinge. Der kan klages over afgørelse om at der ikke foretages VVM-redegørelse. Klagefristen er d. 6. dec. 2018.

Tilladelse

VVM-screening