Alme - Afgørelse - Landzonetilladelse

Alme, Bøgebjergvej 39: Landzonetilladelse til ny helårsbolig med carport ved nedrivning af eksisterende bebyggelse. Klagefrist 19. oktober 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag