Dronningmølle - Afgørelse - Landzonetilladelse

Dronningmølle, Villingebæk Strandvej 546F: Landzonetilladelse til 5 fiskeplatforme. Klagefrist 19. november 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag