Kagerup - Afgørelse - Landzonetilladelse

Kagerup, Kagerupbakken 11: Landzonetilladelse til garagebygning. Klagefrist 01. november 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag