Kagerup - Afgørelse - Landzonetilladelse

Kagerup, Kagerup Park 5: Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus. Klagefrist 26. november 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag