Skærødvej - Afgørelse - Landzonetilladelse

Skærød, Skærødvej 6: Landzonetilladelse til udvidelse af hestepension. Klagefrist 23. november 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag