Søborg - Afgørelse - Landzonetilladelse

Søborg, Møllevej 19: Lovliggørende landzonetilladelse til garage. Klagefrist 11. december 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag