Valby - Afgørelse - Landzone

Valby, Aggebovej 29: Landzonetilladelse til opførelse af løsdrift/stald og udvidelse af beboelse ved inddragelse af udhus. Klagefrist: 23.10.2018.

Landzonetilladelse

Bilag