Afgørelse - Gilleleje Fjernvarme - Ændring af vilkår for udledning af spildevand

Gilleleje Fjernvarme, Fiskerengen 2: Påbud om ændring af vilkår 5.1.3 for udledning af spildevand til kloaksystemet. Klagefristen er den 20. december 2018

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at meddele Gilleleje Fjernvarme påbud om ændring af vilkår 5.1.3 i virksomhedens miljøgodkendelse, således at der fremover kan udledes 6.000 m³ spildevand årligt mod i dag 4.000 m³ til det offentlige kloaksystem.

Se påbud