Afgørelse - Tisvildeleje - jordvarmeanlæg

Gribskov Kommune har meddelt tilladelse til etablering af lodret jordvarme i Tisvildeleje, og efter VVM-screening fundet, at projektet ikke kræver VVM. Klagefristen er 4 uger, og klagevejledning fremgår af tilladelsen. Klagefrist 3. december 2018

Tilladelse

VVM-screening