Ørby - Afgørelse - Tilladelse mindre oplysningsskilt NBL § 21

Ørby, Askemosevejen 30: Tilladelse til mindre oplysningsskilt, efter naturbeskyttelseslovens § 21. Klagefrist 3. agust 2018.

Se tilladelsen med bilag