Afgørelse - dispensation fra naturbeskyttelsesolven - Unnerup - oprensning af gadekær

Gribskov Kommune har givet dispensation til oprensning af Unnerup Gadekær. Klagefristen er d. 22. nov. 2018

Dispensation til oprensning af Unnerup Gadekær