Afgørelse om ikke VVM-pligt af skovrejsning i Dønnevælde

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om at projekt med skovrejsning i Dønnevælde ikke er VVM-pligtig. Afgørelse om at der ikke foretages VVM-redegørelse kan påklages. Klagefristen er d. 1. jan. 2019.

Afgørelse

Kortbilag

VVM-screening

Klagevejledning