Annisse - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16

Annisse, Præstevej 70: Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til læskur til får. Klagefrist 28. december 2018.

Afgørelse med bilag