Dronningmølle - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

Dronningmølle, Musvågevej 33: Dispensation til at opføre tilbygning til sommerhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 27. november 2018.

Se afgørelsen