Munkerup Gde - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

Munkerup Gde, Bakkevangen 10: Dispensation til at opføre nyt sommerhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 26. november 2018.

Se afgørelsen