Munkerup Gde - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

Munkerup Gde, Kammerrådensvej 1: Dispensation til at opføre tilbygning til sommerhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 27. november 2018.

Se afgørelsen