Munkerup Gde - Afgørelser - Naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18

Munkerup Gde., Hulerødvej 14-20: Dispensation til opførelse af 5 sommerhuse og 1 helårshus indenfor åbeskyttelseslinjen. To af sommerhusene kræver endvidere dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 7. august 2018.

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Bilag (lokalplanforslag)