Ramløse By - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16

Ramløse By, Ramsvej 44: Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre sommerhus med kælder, hævet opholdsareal og træterrasse. Klagefrist 18. december 2018.

Se afgørelsen med bilag