Smidstrup By - Afgørelse - Naturbeskyttelseslovens § 18

Smidstrup By, Blistrup, matr. nr. 4 gd, Arent Hansens Vej 21: Dispensation til at genopføre tilbygning til helårshus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 27. november 2018.

Se afgørelsen