Tilladelse til udskiftning af gangbro over Pøle Å

150 meter fra Hillerødvejen. Klagefristen udløber den 16. oktober 2018.

Tilladelse til udskiftning af gangbro

Bilag 1 - Eftersynsrapport

Bilag 2 - Skitse af bro